Consultoria organitzacional

Avaluem les dificultats i processos clau de la teva empresa i els superem junts

Oferim un enfocament transversal per avaluar el funcionament d’aspectes clau dela teva empresa: organitzatius, relacionals, comunicatius…

Una vegada detectades les prioritats, et proporcionem les eines i el recolzament necessaris, ja sigui individual o grupal

Objectiu

Identificar les necessitats i oportunitats de millora en l’organització a diferents nivells.

Destinataris

Qualsevol professional o empresa interessats a avaluar i millorar aspectes clau de la seva realitat laboral: dinàmiques de comunicació i relació, mètodes organitzatius, dificultats emocionals…

Metodologia

En funció de cada situació, el servei es concreta amb un ventall d’estratègies diferents, com poden ser:

  • Supervisió d’equips
  • Coaching individual i d’equips
  • Grups de suport emocional
  • Assessorament en matèria d’assetjament laboral, conflictes entre col.laboradors, presa de decissions que afecten a persones de l’ organització….

Duració

La durada dependrà de cada intervenció, prèvia valoració de les necessitats i l’abordatge més adequat en cada cas.

La supervisió d’equips acostuma a ser continuada amb una freqüència habitualment mensual.

Els processos de coaching acostumen a consistir en 8-10 sessions estructurades, prèvia definició de l’objectiu.

Els grups de suport emocional poden consistir in vàries sessions setmanals per abordar l’impacte emocional en un moment puntual o be, espais continuats, amb una freqüència, habitualment mensual.

Modalitat presencial i online

Totes les intervencions poden realitzar-se de manera presencial, en les instal.lacions de l’organització (in company), o be telemàticament a través de plataformes online segures.

A Menta, afrontem els reptes amb tu

Sabem com precedir davant situacions d'assetjament, t'acompanyem